Nytt år med spännande utmaningar

10 oktober-gruppen

2011 har vi nu lagt till historien och jag gör här en kort summering av året som gått. Den 8 januari reste Bernt och jag till Kongo under två veckor. I Kinshasa besökte vi Svenska Ambassaden. Vi fortsatte sedan till Kimpese, sov över på IME:s gästhus och hade några möten med Emy Miantezila. Den mesta tiden var vi i Matadi. Vi följde upp utbildningen av ”10 oktober-gruppen” och skrev ut alla handlingar för lånen som sedan betalades ut den 18 februari. Totala lånebeloppet blev 27 350 US dollar. Avbetalningen på dessa lån började den 30 juli och följer i stort sett den plan som är uppgjord.

11 january-gruppen

Under tre dagar utbildade vi också en ny grupp på tio entreprenörer, som vi kallar ”11 januari-gruppen”, under två dagar med gemensam genomgång och en dag för individuella samtal. Deras verksamhet är olika livsmedelsproduktion som att odla säd, grönsaker, hönseri, gris-uppfödning, sy kläder, bilservice och butiker. De söker tillsammans lån på 51 000 US dollar, vi hoppas att kunna bevilja dem 36 000 US dollar. Vi har inte lyckats att få ihop dessa pengar ännu. Vi söker sponsorer som kan låna eller ge oss pengar så vi kan fullfölja vår uppgift.

Nsanda Group

Den 3 juni reste Bernt och jag igen för tre veckor till Kongo. Den första veckan var vi i Kinshasa och arbetade med utbildning av tolv kongoleser som vill arbeta med jordbruksprojektet Nsanda, flera är akademiker och nästan alla har arbete i Kinshasa därför fick vi använda lördag och söndag till utbildning. Nsanda blir ett kollektivt projekt som vi kallar Nsanda Group. Till vårt förfogande har vi 315 ha mark. Lånet till Nsanda Group blev 16 550 US dollar och det betalades ut i samband med vår resa. Första avbetalningen sker efter första skörden i februari 2012. Vi besökte Svenska Ambassaden och visade en Power Point-presentation och redogjorde för vår verksamhet. Vi besökte också några vänner i Kinshasa.

Framför oss har vi många spännande projekt: utbilda nya grupper av entreprenörer, utveckla familjejordbruk, starta utbildning för entreprenörer på ett gymnasium i Matadi, starta tillverkning av vedspisar, starta en importfirma för solceller som kan generera ström till belysning, mobiltelefoner, datorer och TV.

Den 30 januari reser vi nästa gång till Kongo.

Vill du stötta oss i vårt arbete? Varje krona vi får går till våra projekt. All utveckling av våra projekt bygger på att vi hittar människor och företag som vill stödja på oss.

Vi söker också medarbetare till våra olika projekt. Kontakta oss för mer information. Vi behöver hjälp med både stort och smått.

Om ert företag, förening eller vänskapskrets vill ha besök av oss kommer vi gärna och berättar om vad vi gör i Kongo.

Nu önskar vi er alla Ett Gott Nytt År med många spännande utmaningar.

För mer information om våra projekt, läs vår blogg och andra sidor på vår webb.