Entreprenörer

Vi har under en längre tid överlagt hur vi bäst ska stödja våra vänner i Matadi. Att ge bidrag har naturligtvis på många sätt åstadkommit en positiv utveckling på många håll i världen, men det kan också passivisera mottagarna och gör att de väntar på nästa bidrag innan någonting händer.

Man ska inte ge en fiskare fisk men vi ska förse honom med nät. Då fångar han fisken själv.

Vi har studerat möjligheten att ge lån och funnit att det varit ett framgångsrik sätt att stimulera människor att bli entreprenörer och tar ansvar för sin och andras försörjning.