Nya möten

Yapeco, Dialendua, jag och Julienne

Yapeco, Dialendua, jag och Julienne

Morgonen ägnade vi åt planering med bokning av olika möten med entreprenörer, banker och myndighetspersoner. Därpå gjorde vi tre företagsbesök. Först besökte vi Kuva i hans kläd- och skobutik. Sedan han gick vår utbildning och fick ett startlån har han öppnat en ny butik eller rättare sagt fördubblat sin butiksyta. Lokalerna ligger vägg i vägg. Han satsar på ett ungdomligt sortiment och ligger vid en gata med mycket folk i rörelse. Det tycks gå bra för Kuva och han är en glad och serviceinriktad affärsman. När vi jämför den budget han gjort och det utfall det blivit verkar det som att det stämmer ganska väl. Med honom som de övriga tog vi upp nödvändigheten av en noggrann bokföring och att en rapport ska skickas till vår lokala representant varje månad. Speciella formulär för bokföring överlämnades. Han har en anställd och har visioner att expandera.

Näste butiksägare vi besökte var Lutete och hans fru Brigitte. Lutete var den som var med i utbildningen, men hans fru sköter butiken, ett familjeföretag. Lutete har annat arbete. Butiken är en blandning av apotek, hygienartiklar och diverse. Budgeterad omsättning stämmer också ungefär med utfallet, snygg och trevlig butik. När vi lämnade fick hon besök av en man som tar upp skatter och diverse avgifter. Många entreprenörer klagar på dessa skatteindrivare. De förfaller ta ut lite godtyckliga avgifter och man känner osäkerhet inför dessa uppbördsmän. Innan han gick till verket styrkte han sig med två öl och vi läskade oss med Fanta och Dingo på samma servering, granne med Brigitte.

Den tredje entreprenören var Matondo och han kom till oss och redogjorde för sin verksamhet. Hans plan var att sälja reservdelar till bilar, han påstod att lånet han fick var för litet för att starta den verksamheten. Han har tidigare kört taxi och gör det fortfarande med en utökad bil så nu har han tre taxibilar. Han vill jobba med detta tills han tjänat ihop tillräckligt med pengar för att sätta sin affärsidé i verket. Lönsamheten tycks vara god. Han verkar vara en ansvarskännande och arbetssam person som vi tror ska lyckas.

Eftermiddan ägnade vi åt att planera och göra nödvändiga förändringar för Nsanda Group. Flera i gruppen har varit för passiva och det är inte meningsfullt att vara med. Vi summerade det som hänt hittills och drog upp riktlinjer för framtiden. Nödvändiga reparationer av maskiner ska göras. De odlade arealen ska utökas med 10 ha. Vi kalkylerade på vilka insatser som måste göras innan det blir några inkomster av säljbara produkter.  De som arbetar för oss ska också få mark som de får odla. Vi hoppas på en bra maniokskörd som vi förhoppningsvis ska förädla för att höja försäljningsvärdet.

Frampå kvällen ökade svenskarnas antal med 100 % här på Lisanga. Lars-Ola Rydberg och Lennart Fridén kom. De hade också med sig två kvinnor från Brazzaville. De kommer att vara här denna och nästa vecka. Vi kommer nu att arbeta parallellt med våra entreprenörer. Kvinnorna från Brazzaville är ekonomer och kommer att vara med här i Matadi för att se och lära hur vi arbetar. Vi hoppas också att de ska arbeta i sitt Kongo med entreprenadutbildning.